Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

adeee

Zasada nr 1: Jeżeli kobieta kocha i jest kochana, nie odejdzie.

Zasada nr 2: Jeżeli kobieta kocha, ale nie czuje się kochana, to najpierw będzie o tym mówić.

Zasada nr 3: Jeżeli kobieta kocha, nie czuje się kochana i jest ignorowana, kiedy o tym mówi – ODCHODZI.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialovesweets lovesweets
adeee
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
4483 56bf 500
adeee
7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
adeee
6872 a308
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix
adeee
2795 9483
Reposted fromscorpix scorpix
adeee
5159 75fe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatkad katkad
adeee
Czy ktoś z was czuł sie kiedys jak kwiatek, którego ogrodnik poszedł sobie gdzieś w chuj na miesiąc a Ty w tym czasie usychałaś, pogodziłaś się ze swym losem.. a tu nagle ogrodnik sobie o Tobie przypomniał i wyjebał na Ciebie całe wiadro wody, której tak bardzo wcześniej od niego oczekiwałaś...ale jest już za późno.. Ty juz uschłaś za bardzo...zapomnialaś jak pic z tego źródla. Chyba już nie chcesz. Zresztą chyba nie powinno się pić ze źródła, które sprawiło ze uschliśmy.
— moje niedomknięte rozdziały.
Reposted fromLisikont Lisikont viacytaty cytaty
adeee
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialovesweets lovesweets
adeee
5326 f641 500
adeee
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
adeee
Proszę zrozum w końcu, zapal znicz i odejdź, oderwij dłonie od nagrobku. martwa cisza jak w zarodku dusi ciepłym światłem znicza. Daj im pamięć która kwitnie, zostaw dusze, oddaj serce, nim wiatr zamiecie liście.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
adeee
Chyba jesteśmy uzależnione, żeby ktoś przy nas był, bo go "potrzebujemy"... Chyba pokochamy mężczyznę najpiękniejszą miłością, gdy go nie będziemy potrzebować. To jest największa miłość - kochać kogoś dlatego, że go nie potrzeba kochać.
— o.Szostak sparafrazowany
adeee
Reposted frombluuu bluuu
adeee
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów

September 21 2017

adeee
6795 9cf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
adeee
6832 cf30 500
adeee
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.

August 20 2017

adeee
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl