Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

1850 beff 500
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
adeee
adeee
9663 de2f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
adeee
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
adeee
adeee
6171 dd58
Reposted frommaking-love making-love viaxsneakyx xsneakyx

March 12 2017

adeee
No a aromat kawy… aromat kawy jest dla wnętrza tym, czym perfumy dla kobiety.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
adeee

February 19 2017

adeee
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander
adeee
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
adeee
8618 01b3
Reposted fromdailylife dailylife viasweetnothingg sweetnothingg

February 18 2017

adeee
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viatroubles troubles

February 17 2017

adeee
6676 e3fb

February 16 2017

adeee
adeee
adeee
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
adeee

July 06 2015

adeee
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viajustshineon justshineon
adeee
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viajustshineon justshineon
adeee
Nikt nie zna prawdziwej mnie . Nikt nie wie jak wiele razy płakałam w swoim pokoju , kiedy nikt nie patrzył. Nikt nie wie jak wiele razy traciłam nadzieję, jak wiele razy ludzie mnie zawiedli. Nikt nie wie jak wiele razy chciałam się poddać , ale tego nie zrobiłam dla dobra innych. Nikt nie wie jakie myśli przechodzą przez moją głowę, kiedy jestem smutna, jak bardzo przerażające one są .
— fb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl